El passat mes d’abril es va aprovar l’Avanç de Pla del POUM de Breda amb l’informe dels tallers de participació ciutadana i un document ambiental. Podeu consultar-lo al següent enllaç: REDACCIÓ DEL NOU POUM

Aquest document és una declaració d’intencions per començar a redactar el POUM. No és un document normatiu ni vinculant, però s’ha obert un període d’informació pública en que la ciutadania pot fer-hi suggeriments perquè es tinguin en consideració per a la redacció del POUM.

El termini per fer suggeriments finalitza l’1 de juliol de 2019. Els suggeriments es poden fer seguint el procediment de registre d’entrada de forma presencial a l’OAC o de forma telemàtica a través del servei “E-Tram” del web municipal o be enviant un correu electrònic a la direcció poum@breda.cat

Més endavant, quan s’hagi redactat el POUM hi tornarà haver un període d’informació al públic en que la ciutadania podrà presentar al·legacions. En aquest document sí que es concretarà normativament l’ordenació  de Breda.