Consulta el ban en format PDF:  BAN DEL 15 DE MARÇ SOBRE LA RESTRICCIÓ DE LA MOBILITAT PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19

Es fa saber que atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  4. d) Tornar al lloc de residència habitual.
  5. e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. f) Desplaçament a entitats financeres
  7. g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Així ho faig saber per a general coneixement

Dídac Manresa Molins

Alcalde de la Vila de Breda

Breda, 15 de març de 2020