El proper dimecres 16 de gener el Centre Cívic 1 d’Octubre acollirà la 1a convenció de caps i responsables de Guàrdies Municipals de Catalunya. La trobada té l’objectiu de d’unificar criteris i protocols de treball, així com el traspàs d’informació entre els representants dels diferents cossos assistents.
Una de les línies d’actuació que s’abordarà a la trobada és la confecció d’una línia de treball per tal de millorar les condicions en les quals els cossos de Guàrdia Municipal realitzen les seves tasques. En aquest sentit es buscaran solucions a problemes derivats del desenvolupament de la seva tasca com adaptar la seva activitat diària a les competències que els atorga la llei 16/91, del 10 de juliol, de les policies locals; solucionar la inestabilitat jurídica que pateix el col·lectiu en algunes situacions o establir un full de ruta per a treballar en l’obtenció d’un marc regulador adaptat a la realitat actual de les Guàrdies Municipals de Catalunya.