Representants de més de 30 cossos de Guàrdies i Vigilants Municipals es van reunir el passat dimecres al Centre Cívic 1 d’Octubre amb motiu de la 1a convenció de caps i responsables de Guàrdies Municipals de Catalunya. La trobada es va celebrar amb l’objectiu de trobar una resposta comuna a les diferents qüestions que han d’abordar en l’exercici de les seves funcions.

En aquest sentit es va treballar en la confecció d’una línia de treball per tal de millorar les condicions en les quals els cossos de Guàrdia Municipal realitzen les seves tasques. Les intervencions es van dedicar a trobar solucions a problemes derivats del desenvolupament de la seva tasca com adaptar la seva activitat diària a les competències que els atorga la llei 16/91, del 10 de juliol, de les policies locals; solucionar la inestabilitat jurídica que pateix el col·lectiu en algunes situacions o establir un full de ruta per a treballar en l’obtenció d’un marc regulador adaptat a la realitat actual de les Guàrdies Municipals de Catalunya.