Aquesta setmana Breda incorpora un agent ambiental, una figura amb la funció de col·laborar amb els serveis municipals relacionats amb la recollida porta a porta i la gestió dels residus. Aquest agent forma part de la xarxa de vigilància ambiental creada pel Consell Comarcal de la Selva amb l’objectiu de donar suport i millorar l’ús i el funcionament dels serveis mediambientals que gestiona l’ens comarcal. La persona contractada prové del programa “Treball i Formació” del Servei d’Ocupació de Catalunya, destinat a persones majors de 45 anys aturades.

El nou agent ambiental vetllarà per al bon funcionament dels serveis de gestió dels residus, potenciant l’ús de la recollida selectiva de forma correcta. Amb aquest objectiu durà a terme diverses tasques. La més destacada serà la supervisió i assessorament a usuaris de l’ús del servei de recollida porta a porta. Estretament relacionat amb aquest punt està lligada l’organització de parades informatives a les diferents àrees d’emergència i els disseminats del municipi per a potenciar la correcta separació dels residus i la utilització de la bossa compostable. En cas de detecció d’infraccions també col·laborarà amb el servei d’inspecció comarcal, parant especial atenció a la no utilització del servei de recollida porta a porta i l’abandonament de residus. Per altra banda també impulsarà noves iniciatives per a potenciar la recollida selectiva al municipi, amb accions com el recull de suggeriments de veïns i comerciants per a la millora del servei; la promoció de la participació dels visitants al municipi en la correcta separació o la implantació de noves mesures, com la reutilització i la prevenció.

La incorporació del nou agent ambiental suposa una passa més en l’objectiu d’impulsar una gestió de residus encarada cap a la recollida selectiva, el reciclatge i la reutilització.