A partir d’avui Breda compta amb un nou vigilant municipal. Aquesta ampliació ve donada per la necessitat de reforçar els torns de treball del cos de vigilants municipals. Amb aquesta nova incorporació la guàrdia municipal de Breda està formada per 7 agents. D’aquesta forma, s’obre la possibilitat de fer patrulles per parelles. Amb la nova composició del cos es veurà reforçada la seguretat del poble contra possibles delictes. També permet el llançament per part dels agents de campanyes de conscienciació a la ciutadania cívics, tals com educació viària, bon ús dels equipaments i instal•lacions o comportaments cívics, entre d’altres.