Actualment s’està duent un canvi a l’operativa del servei de recollida de residus porta a porta. Concretament les novetats afecten a l’hora d’inici del servei i a la ruta de recollida. A partir d’ara la recollida començarà a les 21.30h i no les 23.15h, hora d’inici des de que es va establir l’horari nocturn. Per altra banda, per necessitats de servei i generar la mínima molèstia als veïns la ruta de recollida serà rotatòria, pel que l’horari a una zona concreta mai serà el mateix, i anirà canviat. Per aquestes qüestions i per garantir la màxima eficiència del servei i la recollida a totes les llars els residus s’hauran de deixar a la porta a les 21h.