A partir del dilluns 19 d’abril es modificaran els fluxos de circulació als carrers Vescomtes de Cabrera i Montnegre. Aquests canvis responen a un estudi de mobilitat i tenen la voluntat d’optimitzar l’estacionament de vehicles i millorar la circulació de la zona.
 
Pel que fa a l’estacionament de vehicles s’aplicarà rotació de calçada de forma mensual. És a dir, cada més canviarà el costat del carrer en el que s’ha d’estacionar. 
 
Per altra banda la circulació rodada canviarà en tant que els carrers Vescomtes de Cabrera i Montnegre seran de sentit únic en tota la via i no només de forma parcial, com fins ara. Així, en el cas del carrer Vescomtes de Cabrera només es podra accedir en sentit de pujada, i al carrer Montnegre en sentit de baixada.