A partir del diumenge 1 de maig es modificaran els fluxos de circulació als carrers Lleida, Pere Mascaró i Antoni Viladomat. Aquests canvis responen a un estudi de mobilitat i tenen la voluntat d’optimitzar l’estacionament de vehicles i millorar la circulació de la zona.
Pel que fa a l’estacionament de vehicles s’aplicarà rotació de calçada de forma mensual en tots tres carrers. És a dir, cada més canviarà el costat del carrer en el que s’ha d’estacionar.
Per altra banda la circulació rodada canviarà en tant que els carrers Pere Mascaró i Antoni Viladomat passaran a ser de sentit únic i no bidireccional, com fins ara. En el cas del carrer Pere Mascaró el sentit de circulació serà en direcció al carrer Sant Hipòlit, i en el cas del carrer Antoni Viladomat serà en sentit contrari, direcció Avinguda Mossèn Pere Ribot.