L’alcalde de Breda, Dídac Manresa, ha enviat una carta a Enric Millo, Delegat del Govern a Catalunya, demanant el restabliment del servei de tramitació de Documents Nacionals d’Identitat des del mateix municipi. La carta expressa el desig de tot i el consistori i de la Vila de recuperar aquest servei, molt important per a persones amb dificultat per a desplaçar-se als punts més propers on es pot realitzar aquest tràmit.

La tramitació del Document Nacional d’Identitat és un servei que la Vila de Breda va recuperar el passat 2016, suposant un èxit en el nombre de sol·licituds. El passat mes de novembre es va anul·lar el servei per manca de recursos humans a l’oficina central de Girona, motiu pel qual no s’està prestant tampoc aquest any 2017. Amb aquesta carta es demana a la Delegació del Govern que es facin totes les gestions possibles per a restablir aquest servei.

Podeu llegir el contingut de la carta al cartell adjunt: