Aquest dilluns s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l’anunci d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius del municipi. El document conté tota la informació relacionada amb aquest procés, que atorga diferents subvencions seguint el mètode de concurrència competitiva que es va estrenar el passat 2016.

Actualment les bases es troben en fase d’exposició pública, pel que és possible presentar al·legacions al text. El termini romandrà obert fins el proper 11 de maig. Podeu consultar el document al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, al tauler d’anuncis en línia ‘e-tauler‘ i al següent enllaç del web municipal: ANUNCI DE L’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS 2017