Continuen les passes endavant per a la rehabilitació del nucli històric. En els darrers dies ha començat la primera fase dels treballs per a l’adequació dels edificis que ocupen les ales sud i est del claustre de l’antic Monestir de Sant Salvador. Les tasques que s’estan duent a terme actualment consisteixen en repicar els revestiments i elements afegits de les façanes, tant exteriors -encarades al carrer Convent-, com interiors -encarades a la plaça del Claustre-. D’aquesta forma es podran detectar elements que es van afegir a l’estructura original, com finestres o altres obertures. També es procedirà al desenrunament de l’interior dels edificis, deixant la zona sanejada i en condicions de salubritat òptimes, així com la consolidació de les parets existents.

Aquests treballs permetran la realització d’un estudi de paraments acurat. El resultat d’aquest estudi arqueològic condicionarà la manera d’executar la segona fase del projecte, ja planejada, consistent en la consolidació de façanes i cobertes.

Els treballs actuals tenen una durada prevista de tres mesos i un pressupost de 59.631,40€, IVA inclòs.