Consulta el comunicat en format PDF:  COMUNICAT SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19. 13 DE MARÇ A LES 16.30H

En relació a la pandèmia del virus Covid-19, més conegut com a Coronavirus, l’Ajuntament de Breda fa saber a tots els seus vilatans i vilatanes que a partir de la declaració de l’estat d’alarma per part del govern espanyol es prenen les següents mesures:

TOTS els equipaments municipals restaran TANCATS durant un període inicial de 14 dies a l’espera de l’evolució de la situació. Aquesta mesura inclou:

– Els centres educatius a tots els nivells. En el cas de Breda afecta a l’escola bressol El Petit Montseny, l’Escola Montseny, l’Institut Vescomtat de Cabrera i l’Escola Municipal de Música Càntir.

– El Centre de Serveis per a la Gent Gran.

– El Centre Cívic 1 d’Octubre, incloent la Biblioteca Municipal, el Casal d’Avis, la Ràdio Municipal i la resta de sales de reunions.

– L’Espai Jove.

– El Museu Municipal Josep Aragay.

– El Centre Cultural Els Forns.

– Els diferents equipaments esportius.

– Degut a l’activació de l’estat d’emergència-1 del Pla PROCICAT per malalties emergents es demana a la ciutadania:

Limitar al màxim els desplaçaments i si és possible, no marxar de cap de setmana.

– Limitar l’assistència a activitats i llocs amb afluència de gent.

– En tot moment seguiu les recomanacions establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les podeu trobar de forma directa al següent enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici.

– Seguiu canals d’informació oficials i contrasteu els missatges que us puguin arribar per tal de verificar la seva fiabilitat.

– Seguiu els canals oficials de l’Ajuntament de Breda per tal de mantenir-vos informats de les novetats que es puguin presentar al llarg dels propers dies.

– En el supòsit d’un enduriment de mesures preventives per part de la Generalitat de Catalunya aquest Ajuntament ja prendrà les mesures restrictives necessàries per complir i fer complir les mesures dictades per òrgans superiors.

– Per altra banda, recordem les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:

  • Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
  • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
  • Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.
  • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

Davant la situació actual les mesures de contenció del Coronavirus Covid-19 poden anar canviant amb el pas de les hores i els dies. En cas de produir-se canvis que afectin el normal desenvolupament de la vida quotidiana l’Ajuntament de Breda informarà puntualment dels mateixos.

Des de les institucions es posa el màxim esforç per a pal·liar els efectes del Coronavirus a tots els nivells. Des de l’Ajuntament de Breda es vol fer arribar un missatge de tranquil·litat a tots els vilatans i vilatanes davant aquesta circumstància excepcional. Es demana a la ciutadania la màxima confiança i col·laboració sobre les mesures ja preses i que es poden prendre en els propers dies, així com agraïm l’esforç de tots per a fer front a aquesta emergència sanitària.