Consulta el comunicat en format PDF:  COMUNICAT SOBRE EL CORONAVIRUS COVID-19. 14 DE MARÇ.

Consulta totes les mesures complemèntaries adoptades per la Generalitat de Catalunya: MESURES COMPLEMENTÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I CONTENCIÓ DEL CORONAVIRUS COVID-19

Consulta les preguntes i respostes als dubtes més habituals en la situació actual: FAQS SOBRE LES RESTRICCIONS DE MOVIMENT PEL CORONAVIRUS COVID-19

En relació a la pandèmia del virus Covid-19, més conegut com a Coronavirus, l’Ajuntament de Breda fa saber a tots els seus vilatans i vilatanes que la Generalitat de Catalunya ha adoptat mesures complementàries per a la seva prevenció i contenció, dins la fase 1 d’emergència del Pla PROCICAT. Per altra banda en les properes hores s’espera l’anunci de les mesures que adoptarà el govern espanyol arran de la declaració de l’Estat d’alarma.

 • Des de les 0.00 hores d’aquest dissabte, i amb una vigència mínima de 15 dies resten TANCATS en l’àmbit dels establiments i de les activitats esportives, d’oci i comercials:
 • Estacions d’esquí, esquí nòrdic i estacions de muntanya.
 • Tota classe d’instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.
 • Teatres, cinemes, sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, de concert i de karaoke, cafès teatre, cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.
 • Bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat dels que es trobin en establiments hotelers o en centres sanitaris i/o centres socials residencials.
 • Establiments de joc.
 • Parcs d’atraccions, temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d’oci o lleure.
 • La suspensió de qualsevol activitat d’espectacles públics i activitats en espais diferents que els anteriorment descrits.
 • Centres comercials, grans superfícies i galeries. S’exceptuen establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene).
 • També es prenen mesures en els àmbits del transport públic, els serveis funeraris, els serveis socials i la caça. Les mesures concretes es poden consultar de forma directa al següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789168.pdf

Es recorda a la població que en relació als equipaments públics, des de divendres 13 de març TOTS els equipaments municipals resten TANCATS durant un període inicial de 14 dies a l’espera de l’evolució de la situació. Aquesta mesura inclou:

 • Els centres educatius a tots els nivells. En el cas de Breda afecta a l’escola bressol El Petit Montseny, l’Escola Montseny, l’Institut Vescomtat de Cabrera i l’Escola Municipal de Música Càntir.
 • El Centre de Serveis per a la Gent Gran.
 • El Centre Cívic 1 d’Octubre, incloent la Biblioteca Municipal, el Casal d’Avis, la Ràdio Municipal i la resta de sales de reunions.
 • L’Espai Jove.
 • El Museu Municipal Josep Aragay.
 • El Centre Cultural Els Forns.
 • Els diferents equipaments esportius.

En tot moment seguiu les recomanacions establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les podeu trobar de forma directa al següent enllaç: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici.

Seguiu canals d’informació oficials i contrasteu els missatges que us puguin arribar per tal de verificar la seva fiabilitat.

Seguiu els canals oficials de l’Ajuntament de Breda per tal de mantenir-vos informats de les novetats que es puguin presentar al llarg dels propers dies.

En el supòsit d’un enduriment de mesures preventives per part de la Generalitat de Catalunya aquest Ajuntament ja prendrà les mesures restrictives necessàries per complir i fer complir les mesures dictades per òrgans superiors.

Per altra banda, recordem les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir de protecció individual enfront de malalties respiratòries:

 • Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions alcohòliques, especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
 • Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
 • Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
 • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les mans de seguida.
 • Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, mocadors…) i altres objectes sense netejar-los degudament.
 • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a l’Estat, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

Davant la situació actual les mesures de contenció del Coronavirus Covid-19 poden anar canviant amb el pas de les hores i els dies. En cas de produir-se canvis que afectin el normal desenvolupament de la vida quotidiana l’Ajuntament de Breda informarà puntualment dels mateixos.

Des de les institucions es posa el màxim esforç per a pal·liar els efectes del Coronavirus a tots els nivells. Des de l’Ajuntament de Breda es vol fer arribar un missatge de tranquil·litat a tots els vilatans i vilatanes davant aquesta circumstància excepcional. Es demana a la ciutadania la màxima confiança i col·laboració sobre les mesures ja preses i que es poden prendre en els propers dies, així com agraïm l’esforç de tots per a fer front a aquesta emergència sanitària.