En relació a la publicitat que l’empresa de telefonia MÁSMÓVIL està distribuint per les llars del poble sobre el desplegament de fibra òptica al municipi l’Ajuntament de Breda vol fer constar:

  1. L’Ajuntament de Breda porta temps treballant en el desplegament de la fibra òptica al municipi. Després de molts esforços aquesta fita és ja una realitat propera. En les properes setmanes començarà el desplegament de la xarxa de fibra òptica al municipi.
  2. L’empresa que ha presentat el corresponent pla de desplegament i que ha pactat amb l’Ajuntament de Breda la seva participació en el mateix és ADAMO TELECOM IBERIA S.A.U.
  3. Referent a la resta d’empreses que presentin oferta del servei de fibra òptica al municipi, l’Ajuntament de Breda no té informació al respecte sobre el seu pla de desplegament del servei.
  4. Respecte als punts anteriors l’Ajuntament de Breda vol manifestar que la pluralitat d’oferta és positiva per a l’ajustament de preus del servei.