Vista l’entrada que ha tingut lloc a aquest Ajuntament a les 16:26h del divendres 19 de novembre, 16 hores abans de començar la consulta popular ciutadana, de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries on ordena a l’Ajuntament:

1- Que s’abstingui de cridar directament o indirectament a la participació en la consulta.

2- Que procedeixi a retirar el fulletó informatiu de la consulta de totes les webs i xarxes socials municipals.

3- Que al web de l’Ajuntament, en la secció dedicada a la consulta, inclogui una informació detallant el cost anual de la construcció d’un nou equipament o de la possible indemnització en cas d’expropiació al Cercle Bredenc, per tal que les persones cridades a participar en la consulta puguin comparar quantitats homogènies.

Des de l’Ajuntament acceptem però en cap cas compartim la comunicació de l’òrgan en qüestió, ni en el fons ni en les formes, resolent el dia abans de la consulta i donant quasi marge nul a la presa de decisions.

Tot i així, i a l’espera d’estudiar jurídicament l’abast de la comunicació i les vies de recurs presents, acceptem de manera cautelar l’aplicació de les dues primeres ordres, de manera que des de la publicació d’aquest comunicat l’Ajuntament s’abstindrà de cridar directa o indirectament a la participació en la consulta i retirarem el fulletó informatiu de les webs i xarxes institucionals.

Pel que respecta a la tercera petició, entenem que ja es dona compliment a tal requeriment en vistes a la informació del mateix pamflet institucional que la mateixa ordre ens fa retirar.

Així doncs, malgrat estar en radical desacord amb la resolució de la Comissió de Control de les Consultes Populars no Referendàries, acatem la seva ordre. No obstant això, i en virtut que en cap moment l’objecte de l’acord és la celebració o no de la consulta, sinó que versa sobre les mesures de neutralitat, entenem que la consulta es pot celebrar amb plena normalitat dissabte 20 i diumenge 21 de novembre.