Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de construcció d’un nou nucli de serveis a l’entrada del camp d’esports municipal. L’actuació es complementarà amb la millora de l’accessibilitat tant al recinte com a la zona de graderia i la reordenació de la zona de taquilles.

L’actuació més destacada és la construcció d’un nou nucli de serveis, que es situarà a l’esquerra de l’accés principal a la instal·lació, adossat a la zona de graderia. Amb una superfície de 50 m2 i adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, comptarà amb servei per a homes, per a dones i un adaptat a les normes d’accessibilitat vigents. En el cas del servei per a homes disposarà de dues cabines d’inodors, sis urinaris i dos lavabos; el servei per a dones tindrà tres cabines d’inodors i un lavabo i el servei adaptat tindrà un inodor i un lavabo. La construcció d’aquest nou nucli de serveis suposa una important millora respecte a l’actual, amb dimensions ajustades i sense accessibilitat garantida. Per altra banda, permetrà reordenar la zona de taquilles, dotant-la de més espai i confort que la instal·lació actual. El nucli de serveis actual quedarà fora d’ús.

La nova ubicació dels serveis comportarà l’eliminació del lateral del primer nivell de graderia, on actualment hi ha unes escales d’accés als nivells superiors. En aquest sentit es construirà una rampa d’accés al primer nivell de la graderia, millorant l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. La porta d’accés principal també es substituirà per una de nova de tipus lliscant, permetent una amplada màxima de fins a 4 metres, que permetrà l’entrada de vehicles d’emergència i manteniment.

Les obres tindran un cost de 62.221,87€, IVA inclòs. El termini d’execució previst de les obres és de 5 setmanes, pel que haurien d’acabar a mitjans del mes de desembre. Durant el transcurs de les obres es garantirà l’accessibilitat al recinte a través d’un accés alternatiu.