La passada setmana van començar els treballs d’adequació del terreny i construcció d’un aparcament públic en el solar situat entre els carrers Santa Victòria i Marcel·lí Trunas. En concret s’estan realitzant tasques de desbrossament i aplanament del ferm. Un cop acabada aquesta fase s’aplicarà una capa de subbase compactada.

L’aparcament ocuparà una superfície aproximada de 1.500 m2 i la seva capacitat màxima estarà situada al voltant dels 70 vehicles. D’aquesta manera s’augmentarà significativament el nombre de places d’aparcament al centre del municipi, una zona que actualment presenta un dèficit en aquest sentit.  Tant l’entrada i la sortida de vehicles es produirà pel carrer Santa Victòria. Segons la previsió inicial la nova zona d’estacionament podria estar operativa entre mitjans i finals d’octubre.