L’Ajuntament de Breda convoca 3 places dins del programa Brigada Jove per aquest 2020. Tres joves amb edats compreses entre els 16 i els 20 anys i residents a Breda podran beneficiar-se d’aquestes ofertes de feina: una d’auxiliar de peó a la Brigada Municipal, una d’auxiliar de l’Arxiu Municipal i una de suport al de monitor/a de lleure al casal d’estiu. Els contractes tindran una durada temporal entre el 1 i el 31 de juliol, amb una jornada de 4 hores diàries i un màxim de 20 hores setmanals.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins l’1 de juny. Enguany l’entrega de sol·licituds només es podrà fer de forma telemàtica a través del servei E-TRAM de l’administració local. Juntament amb la instància s’ha presentar el Currículum Vitae, original i fotocòpia del DNI o del document acreditatiu corresponent si no es té la nacionalitat espanyola i original i fotocòpia del títol acadèmic requerit per a cada plaça. L’adjudicació de places es farà mitjançant un sorteig públic en el que es prioritzaran els aspirants que no s’hagin beneficiat del programa en anys anteriors. Les contractacions seguiran de l’ordre de noms obtingut per sorteig, en el qual hi participaran totes les candidatures per a cobrir possibles baixes i renúncies. Els joves que hagin presentat la seva sol·licitud hauran d’estar presents al sorteig amb el DNI o el corresponent document acreditatiu. Aquest mateix dia també hauran de presentar fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social per a fer efectiva la contractació. Per a més detalls es poden consultar les bases del procés al web municipal www.breda.cat

El programa Brigada Jove es troba inclòs en el Pla Local de Joventut 2016-2019, així com el Pla Local de Joventut 2020-2023 que li dona continuïtat. Compta amb el suport i la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Un dels seus objectius principals és facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la inserció de la joventut al món laboral.

Troba les bases reguladores de la convocatória al següent enllaç: BASES BRIGADA JOVE 2020

Aconsegueix la teva sol·licitud al següent enllaç: SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ