Troba les bases reguladores de la convocatória al següent enllaç: BASES BRIGADA JOVE 2022

Aconsegueix la teva sol·licitud al següent enllaç: SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL PROCÉS DE SELECCIÓ

L’Ajuntament de Breda convoca 3 places dins del programa Brigada Jove per aquest 2022. Tres joves amb edats compreses entre els 16 i els 20 anys i residents a Breda podran beneficiar-se d’aquestes ofertes de feina: dues d’auxiliar de peó a la Brigada Municipal i una d’auxiliar de l’Arxiu Municipal. Els contractes tindran una durada temporal entre el 1 i el 31 de juliol, amb una jornada de 4 hores diàries i un màxim de 20 hores setmanals.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins el 10 de maig. L’entrega de sol·licituds es podrà fer de forma presencial a l’OAC de dilluns a divendres de 9h a 14h o de forma telemàtica a través del servei E-TRAM de l’administració local. Juntament amb la instància s’ha presentar el Currículum Vitae, original i fotocòpia del document d’identitat corresponent i original i fotocòpia del títol acadèmic requerit per a cada plaça. En cas d’estudiants de quart d’ESO que estan estudiant aquest curs. Un cop acabat el curs escolar, hauran de demanar un certificat on quedi palès que s’ha aprovat el curs a la secretaria de l’institut corresponent i presentar-lo abans del sorteig públic que determinarà qui obtè les places de la convocatòria.

L’adjudicació de places es farà mitjançant un sorteig públic en el que es prioritzaran els aspirants que no s’hagin beneficiat del programa en anys anteriors. Les contractacions seguiran de l’ordre de noms obtingut per sorteig, en el qual hi participaran totes les candidatures per a cobrir possibles baixes i renúncies. Els joves que hagin presentat la seva sol·licitud hauran d’estar presents al sorteig amb el corresponent document acreditatiu. Aquest mateix dia també hauran de presentar fotocòpia del número d’afiliació a la Seguretat Social per a fer efectiva la contractació. Per a més detalls es poden consultar les bases del procés al web municipal.

El programa Brigada Jove es troba inclòs en el Pla Local de Joventut 2020-2023. Compta amb el suport i la col·laboració de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona. Un dels seus objectius principals és facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la inserció de la joventut al món laboral.