L’Ajuntament de Breda obre una convocatòria per a la contractació d’una plaça interina en la categoria de vigilant municipal. La plaça a cobrir es troba dins l’escala d’Administració Especial, Grup E, nivell 11. La contractació de resoldrà mitjançant concurs-oposició lliure procediment d’urgència i constitució d’una borsa de treball.

Tots els interessats hauran de presentar instància adjuntant CV i qualsevol mèrit, formació i/o experiència en l’àmbit de la plaça a cobrir. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el proper 20 d’abril. Les persones interessades hauran de complir els requisits estipulats i presentar la documentació requerida que es troba a les bases reguladores de la convocatòria. El procediment de selecció es troba detallat en les mateixes. Amb aquesta incorporació el Cos d’Agents de la Guàrdia Municipal s’ampliarà de 7 a 8 efectius.

Consulteu les bases reguladores de la convocatòria al següent enllaç:

BASES REGULADORES DE CONVOCATÒRIA A PLAÇA INTERINA DE VIGILANT MUNICIPAL