L’Ajuntament de Breda obre la convocatòria d’una plaça interina d’operari de serveis, corresponent al grup d’agrupacions professionals, complement de destí nivell 11. La plaça es cobrirà mitjançant el sistema de concurs de mèrits, amb procediment d’urgència. Les funcions principals del lloc de treball són la realització de tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública; control del correcte estat de les instal·lacions i equipaments; transport de materials amb vehicles i donar suport a l’equip de manteniment municipal. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud amb la documentació requerida a les bases reguladores a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14 hores fins el proper 29 d’octubre.

En el document adjunt podeu consultar les bases de la convocatòria, amb tota la informació necessària sobre el desenvolupament del procés selectiu: BASES REGULADORES CONVOCATÒRIA DE PLAÇA INTERINA OPERARI DE SERVEIS

Per altra banda, al següent document trobareu la instància de sol·licitud amb la relació de documents que cal adjuntar: (ANNEX 1) SOL·LICITUD INSTÀNCIA AMB LA RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ REQUERIDA