L’Ajuntament de Breda obre la convocatòria d’una plaça interina d’operari de serveis, corresponent al grup d’agrupacions professionals, complement de destí nivell 10. La plaça es cobrirà mitjançant el sistema de concurs oposició de lliure accés. Les funcions principals del lloc de treball són la realització de tasques de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública; control del correcte estat de les instal·lacions i equipaments; transport de materials amb vehicles i donar suport a l’equip de manteniment municipal. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud amb la documentació requerida a les bases reguladores a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14 hores fins el proper 1 de març. Al web municipal (www.breda.cat) es poden trobar els documents necessaris per a presentar la sol·licitud, així com la relació de documents que cal adjuntar amb la mateixa.

En el document adjunt podeu consultar les bases de la convocatòria, amb tota la informació necessària sobre el desenvolupament del procés selectiu: BASES REGULADORES I SOL·LICITUD CONVOCATÒRIA DE PLAÇA INTERINA OPERARI DE SERVEIS