Classes al CEIP Montseny de Breda els mesos de desembre i inici de gener (+160 hores de pràctiques).

Inscripcions fins els 11 de desembre a joventut@breda.cat.

Preu amb beca: 129,12 €. Sense beca: 285 €