Durant els darrers dies s’ha completat la renovació museogràfica del Museu Municipal Josep Aragay, procés que s’ha anat fent en diverses fases durant els darrers quatre anys. La darrera d’aquestes etapes ha estat l’adequació d’un espai per a la projecció de l’audiovisual titulat “Josep Aragay. Artista i teòric del Noucentisme”, una peça que resumeix en pocs minuts la biografia del personatge, tant des del punt de vista personal com artístic. Aquest audiovisual incorpora les úniques imatges en moviment que es coneixen de Josep Aragay, que van ser gravades en format Super 8 i que fins ara havien restat inèdites.

La renovació museogràfica del Museu Josep Aragay té com a objectiu contextualitzar les obres d’art, explicant les seves diverses etapes des del punt de vista artístic, el seu paper com a teòric de l’art i la seva implicació en la societat bredenca. S’ha posat especial èmfasi  en fer que el visitant sigui conscient de la importància que va tenir Aragay en els cercles intel·lectuals del seu temps i la seva capacitat d’influència en el Noucentisme.

Josep Aragay va ser un dels personatges més rellevants del noucentisme. Dibuixant, gravador, pintor i ceramista, Aragay va ser també poeta, professor, polític i teòric de l’art. Va influir de manera decisiva en el debat intel·lectual entre classicisme i modernitat dels anys 20 del segle passat i va defensar l’ideal noucentista fins al final de la seva vida.

El Museu Municipal Josep Aragay es va fundar l’any 1974, un any després de la seva mort, a l’antiga església de Santa Maria. La instal·lació té el repte de restituir la memòria d’aquest artista fonamental de l’art català contemporani, que es va comprometre amb els ideals de la República i que va veure frustrada la seva carrera durant els anys del franquisme. El museu ofereix una interessant col·lecció de dibuix, gravat, pintura i ceràmica d’aquest artista polifacètic, que es va instal·lar a Breda l’any 1925 per fundar-hi un taller de ceràmica.