Comença la segona fase del Pla Director de Participació Ciutadana de Breda, en la qual es farà una diagnosi participativa de la situació actual. Amb l’assessorament de la consultoria externa Neòpolis es procedirà a l’elaboració d’aquest Pla Director que permetrà engegar processos participatius al municipi.  Ahir dijous 21 d’abril es va produir una reunió del grup promotor per a perfilar les accions a seguir en el procés que ara es comença. Membres de l’equip de Govern, dels partits de l’oposició, personal tècnic i administratiu de l’Ajuntament de Breda i dels centres docents del municipi, a més d’un membre de Neòpolis formen part d’aquest grup, que a la cita d’ahir va establir les bases per engegar els diferents treballs necessaris per a aquesta nova fase. Properament es celebraran tallers dirigits a actors polítics, tècnics i socials del municipi, així com a la ciutadania, de manera que tothom podrà ser partícip. Aquests tallers permetran, a partir de metodologies que afavoreixin el diàleg, el debat i la reflexió, fer una diagnosi de l’estat de la Vila en matèria de participació i donar sortida a diferents propostes per a la seva millora. Un cop acabada aquesta fase es passarà a l’elaboració definitiva del Pla de Treball, que acabarà derivant en el Pla Director de Participació Ciutadana.