Aquest dimecres s’han iniciat els treballs d’enderroc dels patis de les cases de l’Escola Montseny que històricament s’havien usat com a residència per al professorat. Després que les quatre vivendes van perdre la seva funció original des de fa anys, s’eliminaran i sanejaran els patis de la part posterior, que connecten directament amb la pista poliesportiva del centre. Un cop enderrocats els patis i sanejada la zona l’espai resultant es destinarà a l’ampliació de la zona d’esbarjo de l’escola. Per a integrar encara més aquest nou espai al pati del centre s’omplirà amb sorra i s’anivellarà amb el pati ja existent. L’actuació estarà disponible a la tornada dels alumnes de les vacances de Nadal. El cost de les obres és de 5.386,92€, IVA inclòs.

Les conegudes com a Cases dels Mestres de l’Escola Montseny són un conjunt de 4 vivendes situades en un edifici annex a l’entrada del centre, amb entrada al mateix a través dels patis posteriors. Històricament diversos professors i altre personal del centre hi havia residit amb les seves famílies. Sense habitants de fa anys, la funció d’aquestes vivendes ha canviat i ara acullen el personal del servei d’ambulància i diverses entitats.