El Centre Cultural Els Forns acollirà del 24 d’octubre al 15 de novembre l’expocisió “Montseny: 40 anys d’educació ambiental i conservació al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny”, que repassa la tasca realitzada preservar l’ecosistema de l’entorn del Montseny.

L’exposició s’estructura en cinc mòduls que es desenvolupen al voltant de tres eixos básics:

  • El Montseny com a escola de natura: el primer eix fa referència a l’educació ambiental duta a terme des del Parc Natural del Montseny i la Reserva de la Biosfera del Montseny. La referència més important és la tasca de l’escola de natura Can Lleonart, a la vall de Santa Fe, la primera d’aquestes que es va obrir a Catalunya, l’any 1978. A través d’aquest eix es poden conèixer els inicis de l’educació ambiental a Catalunya, els diversos programes educatius, la tradició excursionista de la zona i bones pràctiques per a preservar l’entorn.
  • El Montseny com a espai viu: fa referència tant al patrimoni natural i la seva diversitat de fauna, flora, paisatgística i geològica, així com la recerca científica i les activitats tradicionals de les persones que hi viuen.
  • El Montseny com a patrimoni mil·lenari: aquest eix de l’exposició detalla el patrimoni construït, el patrimoni cultural immaterial present a la zona i també com el Montseny ha servit i serveix com a inspiració per a diversos artistes.

La mostra conté diversos elements relacionats amb aquests tres eixos. Es completa amb un vídeo amb la intervenció de sis persones del territori on expliquen la seva activitat des de sis àmbits diferents: l’educació ambiental, la interpretació, la ramaderia, el sector forestal, la recerca científica i les arts escèniques.