Consulta totes les propostes aquí: PROPOSTES FINALISTES PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

Aconsegueix la butlleta de votació aquí: BUTLLETA DE VOTACIÓ

El procés de participació ciutadana que destinarà una partida de 15.000€ del pressupost municipal a accions proposades i triades per la ciutadania enceta la seva última fase, on els vilatans triaran la proposta guanyadora.

La fase de votació s’allargarà fins el proper 8 de juliol. Els punts de votació seran l’OAC de dilluns a divendres i el Centre Cultural Els Forns els caps de setmana durant els seus horaris d’obertura. Tindran dret a vot els majors de 16 anys empadronats a Breda, que hauran de presentar el DNI al moment de votar. Per a fer efectiu el vot es distribuirà a totes les llars del municipi i al web municipal una butlleta amb les propostes finalistes. Es podran escollir fins a 3 marcant amb una ‘X’ les opcions preferides.

Finalment el cap de setmana del 13, 14 i 15 de juliol tindrà lloc l’escrutini públic que determinarà la proposta o propostes guanyadores, que s’implementaran durant el segon semestre de 2018. S’escollirà un d’aquests tres dies, donant preferència als dies de cap de setmana per a fomentar l’afluència de públic. Es portaran a terme les propostes més votades fins a esgotar la partida de 15.000€. És a dir, si la proposta més votada no esgota el pressupost i les següents entren dins d’aquesta quantitat també es realitzaran.

Amb aquest procés participatiu l’Ajuntament de Breda pretén assolir diversos objectius a nivell de poble, tals com promoure la participació de la ciutadania bredenca en la vida quotidiana col·lectiva; aconseguir una major identificació dels veïns amb la vila i augmentar la seva implicació; conèixer les necessitats dels veïns; promocionar una sèrie de valors imprescindibles en democràcia com empoderament, inclusió, igualtat, horitzontalitat, transparència i finalment planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.