Aquest diumenge 26 s’iniciarà el sistema de recollida de residus porta a porta a Breda. El canvi de sistema implicarà la retirada dels contenidors dels carrers del municipi excepte el vidre, que continuarà com fins ara. Com a acte simbòlic d’aquest canvi de model tindrà lloc una festa de comiat dels contenidors i de benvinguda a la recollida porta a porta. Entre les 11 i les 14 hores la plaça de la Vila acollirà un seguit de jocs gegants per a totes les edats.

Aquest nou sistema funcionarà per franges de residus, fomentant així un augment del reciclatge al municipi. L’aplicació del sistema de recollida porta a porta permetrà als vilatans deixar els seus residus al servei de recollida a la porta de casa en uns dies i hores determinades per a cada fracció. L’aplicació del sistema de recollida porta a porta a Breda busca incentivar el reciclatge al municipi. Actualment el nivell de reciclatge a Breda és del voltant del 30%, molt lluny de l’objectiu del 60% per a l’any 2020 que marca la Generalitat en el seu Programa general de prevenció i gestió de residus de Catalunya. Per arribar a aquest objectiu, la taxa dels abocadors s’incrementarà any rere any, pel que es considera necessari un canvi dràstic del model de recollida per a impulsar el reciclatge. Amb el sistema de recollida porta a porta s’obre la possibilitat d’evitar una forta pujada a la taxa d’escombraries deguda a aquesta pujada de la taxa dels abocadors, ja que es compensarà amb un menor ús dels mateixos gràcies precisament a una major quota de separació i reciclatge dels residus.