El proper 13 de maig comença el termini de preinscripció d’alumnes a l’escola bressol municipal El Petit Montseny per al curs 2018-2019, que es mantindrà obert fins el dia 24 del mateix mes. Els pares amb infants amb edats compreses entre les 16 setmanes i els 3 anys a l’inici del proper curs hauran d’entregar la sol·licitud i tota la documentació necessària. Al llarg del curs els nadons que compleixin 16 setmanes podran ser admesos si queden places vacants. Existeixen dos canals per a formalitzar el tràmit: de forma presencial a la mateixa escola bressol o a través del servei “E-Tram” del web municipal. Podeu descarregar tota la informació relativa al final d’aquesta pàgina.

Per a formalitzar el tràmit, a més del full de sol·licitud és necessari la següent documentació:

DNI del pare i la mare o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Certificat municipal de convivència (en cas de ser de Breda ho comprovarà el mateix ajuntament).

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Targeta sanitària individual de l’alumne/a.

Carnet de vacunacions o certificat del metge en cas de no estar vacunat

Altres documents que acreditin els aspectes indicats pel sol·licitant a efectes d’aplicació del barem.

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment. Els originals de la documentació s’escanejaran a la mateixa escola en cas que es faci presencialment.

Des del centre també es resoldran dubtes i es podrà concertar cita per a visitar les instal·lacions. Per a sol·licitar-ho cal dirigir-se a l’Escola Bressol o trucar al número de telèfon: 972 871 374.

El calendari de matriculació completarà diverses fases fins a la publicació de les llistes d’admissió definitives, el proper 18 de juny, i el període de matriculació, del 19 al 26 de juny.

Podeu trobar tota la informació sobre el procés de preinscripció a l’escola bressol municipal a:

SOL·LICITUD PREINSCRIPCIONS CURS 2019-2020

INFORMACIÓ GENERAL PREINSCRIPCIONS 2019-2020

CALENDARI PREINSCRIPCIONS I MATRICULACIONS