Durant el Ple Municipal Ordinari del passat 16 d’octubre l’Ajuntament de Breda va aprovar per unanimitat l’establiment del sistema de Fraccionament Gratuït Unificat a partir d’aquest any. Aquest sistema permetrà permetrà unir tots els tributs municipals en un i fraccionar l’import anual en 12 quotes mensuals sense interessos. D’aquesta forma els quatre tributs de gestió municipal (IBI, IVTM, Escombraries i Guals) es podran abonar de forma conjunta i en 12 mensualitats. Aquest 2018, primer any d’aplicació, els tributs s’abonaran en 11 mesualitats per a l’adaptació de tots els sol·licitants.

El termini de presentació de sol·licituds per al pagament dels tributs municipals seguint el Fraccionament Gratuït Unificat romandrà obert fins el proper 15 de gener. Podeu dirigir-vos a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14 hores presentant la fotocòpia del DNI/NIF i del codi IBAN del compte bancari. Tantmateix s’haurà d’omplir la sol·licitud oficial que trobareu a l’OAC i que podeu descarregar al següent enllaç: