Aquest sistema permetrà permetrà unir tots els tributs municipals en un i fraccionar l’import anual en 12 quotes mensuals sense interessos. D’aquesta forma els quatre tributs de gestió municipal (IBI, IVTM, Escombraries i Guals) es podran abonar de forma conjunta i en 12 mensualitats.

A l’inici de cada any es pot sol·licitar el pagament dels tributs municipals seguint el Fraccionament Gratuït Unificat, que roman obert fins el 15 de gener. Podeu dirigir-vos a l’OAC de dilluns a divendres de 9 a 14 hores presentant la fotocòpia del DNI/NIF i del codi IBAN del compte bancari. Tantmateix s’haurà d’omplir la sol·licitud oficial que trobareu a l’OAC i que podeu descarregar al següent enllaç: