2022

2021

2020

2019

2018

LES ACTUACIONS DEL TRIBUNAL PODEN SER RECORREGUDES EN ALÇADA DAVANT L’ALCALDIA, EN EL TERMINI D’UN MES A COMPTAR DES QUE AQUESTES ES VAN FER PÚBLIQUES, D’ACORD AMB L’ARTICLE 121 DE LA LLEI 39/2015 D’1 D’OCTUBRE, DEL PAC-AAPP.