Ordenança reguladora de les activitats firals a Breda

Aprovació: 01 de març de 2016

Ordenança de convivencia ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública

Aprovació: 18 de juny de 2004

Ordenança de les bases per a l’atorgament de subvencions municipals

Aprovació: 18 de juny de 2004

Ordenança de tinença d’animals

Aprovació: 23 de novembre de 2015

Ordenança dels requisits formals en el procés d’empadronament

Aprovació: 18 de març de 2005

Ordenança del soroll i les vibracions

Aprovació: 16 de desembre de 2005

Ordenança municipal reguladora del Registre d’unions estables de parella

Aprovació: 19 de març de 2012

Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres
cívics i culturals municipals

Aprovació: 17 de desembre de 2015

Pla estratègic de subvencions 2016_2019

Aprovació: 17 de desembre de 2015

Reglament regulador d’ús de material municipal

Aprovació: 23 de febrer de 2015

Reglament d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal de Breda

Aprovació: 23 de febrer de 2015

Reglament regulador d’ús de les instal·lacions esportives municipals

Aprovació: 23 de febrer de 2015

Reglament d’ús de les instal·lacions dels centres
d’educació infantil i primària públics de Breda

Aprovació: 23 de febrer de 2015

Reglament orgànic municipal

Aprovació: 19 de maig de 2014

Reglament intern vigilants municipals

Aprovació: 18 de setembre de 2013

Reglament del servei de clavegueram al municipi de Breda

Aprovació: 25 de juny de 2008

Reglament per a la gestió de l’aigua al municipi de Breda

Aprovació: 20 de juny de 2008

2020

 • [/fusion_checklist]

  2019

  2018

  2017

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011