Consulta l’informeen format PDF: INFORMACIÓ AL CONTRIBUENT DE LA SITUACIÓ TRIBUTÀRIA DERIVADA PER LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA

El Consell Comarcal de la Selva ha publicat un informe on detalla les afectacions al pagament de tributs fiscals derivades de la declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia provocada pel coronavirus Covid-19. A l’informe apareixen els canvis als terminis de pagament dels diferents tributs que han vist modificat el seu calendari.

Respecte al Fraccionament Gratuït Unificat l’informa especifíca que les quotes que quedin ajornades durant l’estat d’alarma seran prorratejades en els mesos d’octubre, novembre i desembre. És a dir, la quantitat a pagar de les diferents quotes que s’ajornin mentre dura l’estat d’alarma es dividirà entre tres i es sumarà a la tarifa de cadascun dels mesos de l’últim trimestre de l’any.