Aquest dimarts s’ha iniciat el curs escolar 2017/18, un any escolar que a Breda suposa l’adopció d’un nou mètode pedagògic a l’Escola Montseny. A partir d’aquest curs els alumnes del centre adquiriran els coneixements necessaris a través del mètode del Treball per Projectes. Aquest nou model canvia l’estructura tradicional dividida en diverses àrees d’aprenentatge i tractades de forma aïllada per una altra que organitza els continguts de forma globalitzada. Es tria una temàtica concreta que serveix com a fil conductor, enfocant-lo des d’un tractament global de les diferents àrees. Així els alumnes adquireixen els coneixements necessaris de forma conjunta i creativa i a través de diferents experiències. D’aquesta forma s’ajuda als alumnes a pensar per ells mateixos, fomentant la reflexió i el pensament crític, elements bàsics en el seu desenvolupament personal i intel·lectual. També els permetrà ser més partícips del seu propi aprenentatge, prenent decisions pròpies i de forma col·lectiva sobre el desenvolupament de les dinàmiques de classe.

El canvi comença avui, encara que es farà de forma progressiva per a fer-lo més assimilable a l’alumnat del centre. Aquest les quatre hores i mitja diàries lectives les dividiran en tres franges d’hora i mitja. Una d’aquestes franges es destinarà a seguir el mètode del ‘Treball per projectes’, en el qual s’adquiriran els coneixements de forma global realitzant un projecte concret que servirà de fil conductor. Una altra franja es dedicarà a les assignatures especialitzades: anglès, educació física i música. Aquestes àrees continuaran amb el model actual, encara que es coordinaran amb la resta dels docents per a crear sinèrgies i poder desenvolupar temàtiques que s’estiguin aprenent en un projecte concret. Per últim, la última franja d’hora i mitja es dedicarà a tallers de treball que reforçaran el treball de la resta del dia i completaran els projectes als quals estiguin immersos els alumnes.

Millores a les instal·lacions del centre

Seguint la política de millora dels espais públics del municipi, durant aquest estiu s’han dut a terme diverses actuacions per a millorar la zona d’entrada a l’Escola Montseny. La més destacada és la substitució del filat perimetral per una tanca rígida de malla electrosoldada. Aquesta malla s’ha reforçat amb uns marcs de ferro galvanitzat per a fer-la més resistent. Aquest filat perimetral és el mateix que es va instal·lar l’estiu passat a la zona del camp de futbol del centre, completant així el tancament al perímetre del centre. Per altra banda, s’ha pintat la porta d’entrada de gris metal·litzat i s’ha instal·lat una nova cartellera d’informació.