Aquest dimarts han començat els treballs d’instal·lació de la bastida que donaran pas a l’inici de les obres de rehabilitació de la façana de l’església del Monestir de Sant Salvador. Amb un termini d’execució d’aproximadament dos mesos, els treballs s’iniciaran amb una consolidació dels suports pedra. Seguidament es procedirà a una neteja integral de sediments, colònies biogèniques i morters de junta en mal estat de tota la façana en un primer terme per a passar a la consolidació dels diferents elements, reparant fissures, esquerdes i desplaçaments i rejuntant el parament allà on sigui necessari amb un morter específic per a aquesta mena de treballs. Un cop rehabilitats els elements més estructurals es passarà als treballs als elements decoratius, als quals se’ls farà una segona neteja. Durant les obres s’instal·larà una xarxa de protecció a la rosassa central i a les finestres superiors per evitar que diverses aus facin els seus nius. D’aquesta manera s’aconseguirà una millora als treballs, ja que la presència d’aquests animals pot malmetre l’estat de les parets.

Les obres de rehabilitació de la façana de l’església del Monestir de Sant Salvador tindran un cost de 66.321,31€, IVA inclòs, i seran finançades pel Bisbat de Girona i la Diputació de Girona.

El Pla Director del Patrimoni Arquitectònic Bredenc, endavant

Aquesta actuació ve acompanyada de l’inici dels treballs de redacció del Pla Director del Patrimoni Arquitectònic Bredenc, que servirà per a definir els usos de l’espai de l’antic monestir i determinar els passos per a la seva total rehabilitació, així com la de la totalitat del patrimoni del municipi. La redacció d’aquest Pla Director va iniciar-se el passat 7 de juliol en una reunió a la seu del Departament de Cultura al Palau Moja de Barcelona entre el regidor de Cultura i Patrimoni de Breda, Andreu Pujol, i diversos membres del Departament i altres experts que participaran en la seva redacció. Ahir dilluns el grup encarregat en la redacció d’aquest Pla Director va visitar el nucli històric de Breda per a tenir un millor coneixement del terreny i analitzar i recopilar dades necessàries per avançar amb els treballs. La redacció final del Pla, que es farà al llarg de la segona meitat d’aquest 2016, es consensuarà amb diversos agents locals, tals com membres de l’equip de govern, dels grups municipals a l’oposició, el Museu Aragay, el Consell Parroquial, altres experts en la matèria i representants veïnals. Per definir la seva participació en la redacció del Pla ahir dilluns es va aprovar en sessió plenària ordinària la creació i regulació d’un Consell de Patrimoni Arquitectònic, un ens que desenvoluparà activitats en l’àmbit de la protecció, la conservació, la investigació, la difusió i el foment del Patrimoni Arquitectònic de Breda.

A continuació podeu consultar algunes de les imatges de l’inici de les obres de rehabilitació de la façana de l’església del Monestir de Sant Salvador com de la visita de l’equip encarregat de la redacció del Pla Director del Patrimoni Arquitectònic Bredenc al municipi.