Actualment s’està duent a terme una actuació per la millora del sistema de rec automàtic a diverses zones del municipi. Algunes zones de gespa a l’entorn del parc infantil de la zona esportiva i la plaça de Cal Catxo es connectaran a la xarxa de rec amb la instal·lació de les canalitzacions necessàries, resolent la carència que tenien actualment. L’actuació es complementa amb diversos aspersors que permetran el rec de manera automàtica, mantenint així un estat òptim de conservació.