Aquest dijous ha començat la instal·lació d’una xarxa de calor a l’Escola Montseny i l’escola bressol el Petit Montseny. La nova xarxa funcionarà a partir d’una caldera de biomassa, que es connectarà als sistemes de calefacció dels centres donant-los servei utilitzant un combustible ecològic i econòmic. La instal·lació es completarà durant aquest estiu i estarà llesta pel proper curs escolar.

La nova caldera de biomassa s’està instal·lant al camp de futbol de l’Escola Montseny. Tal i com es va aprovar al Ple Municipal Ordinari del maig de 2018, el projecte d’obres es va modificar per una instal·lació que aprofités l’espai en alçada. El mòdul instal·lat ocupa una superfície de 18 m2 en comptes dels 55 m2 del projecte anterior, reduint la superfície necessària. Aquest mòdul conserva l’eficiència de la caldera del projecte original afectant el mínim espai possible d’aquesta zona d’esbarjo dels alumnes de l’Escola Montseny.

El cost de la construcció de la caldera de biomassa i la xarxa de calor té un cost total de 197.785€, finançats amb un primer pagament de 102.275,20 euros, 100.000 dels quals provenen d’una subvenció de la Diputació de Girona, ja que la construcció de la caldera de biomassa està vinculada al projecte BEenerGI de l’ens provincial. La resta es finançarà en set any i mig, amb un pagament anual de 12.734,65€, provinents de l’estalvi en combustibles que suposarà la nova instal·lació.