Aquest dimarts al matí han començat les obres d’instal·lació i muntatge dels mòduls prefabricats que acolliran la seu local de Breda de l’Institut Vescomtat de Cabrera. Les obres s’allargaran durant tota aquesta setmana. Un cop finalitzats els treballs d’instal·lació i muntatge, es posaran a punt per a que els alumnes de primer i segon de secundària puguin iniciar les classes el 12 de setembre amb total normalitat. Abans de l’inici del curs també es procedirà a l’adequació de la zona per al fort moviment diari que suportarà. L’actuació inclou la urbanització i adequació del carrer Manel de Genovart, que passarà a ser un dels principals accessos al centre.

El nou institut acollirà en primer terme els alumnes de 1r i 2n d’ESO de Breda, després que durant aquest curs l’edifici de l’Espai Jove hagi fet les funcions d’institut per als alumnes que han cursat primer de secundària. La capacitat del nou institut anirà augmentant a mida que vagin introduint-se nous cursos, fins arribar a tenir al municipi la totalitat dels anys de secundària. El centre de Breda actua com una seu local de l’Institut Vescomtat de Cabrera d’Hostalric,  el qual s’encarrega de la seva gestió i amb el que comparteix professorat i currículum acadèmic i d’activitats.

Els treballs que es realitzaran al Carrer Manel de Genovart, igual que els mòduls que faran les funcions d’institut, tenen un caràcter provisional. Un cop el centre es traslladi al seu emplaçament definitiu s’hauran de completar les tasques d’urbanització de la zona. No obstant, l’actuació actual es realitzarà amb les mateixes garanties que qualsevol altra, per assegurar el bon accés i funcionament de la zona sigui quina sigui la durada de l’institut al seu emplaçament provisional.