Per tal de millorar la circulació de vehicles al centre del municipi s’ha instal·lat un mirall convex a la cantonada dels carrers Sant Iscle i Prat. Així els vehicles provinents del carrer Sant Iscle podran consultar si tenen possibilitat de pas a la seva esquerra, ja que el mirall permet veure el carrer fins a la plaça Doctor Rovira. Aquesta mesura augmentarà la seguretat en aquell punt, que presentava el perill d’haver de sortir molt per a tenir la visibilitat adequada.