Durant la passada setmana es van dur a terme les obres d’instal·lació d’una reixa per l’expulsió d’aigües pluvials a la part superior del carrer Antoni Massaguer i Buixalleu. A sota de la reixa, per la que passa un antic rec que s’ha recuperat en els últims mesos, s’ha instal·lat una canalització que enviarà l’aigua pluvial recollida directament a la riera del Repiaix, evitant que vagi a la xarxa de clavegueram i reduint així riscos de col·lapse en cas de fortes precipitacions. Complementàriament a la instal·lació de la reixa s’han fet altres actuacions per a maximitzar la seva eficiència. En concret s’ha adequat el ferm del camí procedent del polígon industrial veí per a evitar que la sorra pugui bloquejar els receptors d’aigua i s’han modificat els baixants de les canals de les naus industrials de la part superior del carrer per tal d’evitar que enviïn l’aigua directament al clavegueram. En les inundacions del 14 d’agost de 2015 aquest carrer va ser una de les zones més afectades del municipi amb diverses inundacions de garatges.