L’Ajuntament de Breda continua amb la seva aposta d’augmentar la taxa de reciclatge al municipi, fet pel qual fa passes endavant per a facilitar la separació de residus a la via pública. Actualment s’estan instal·lant 12 jocs de papereres separades per franges de reciclatge a punts neuràlgics del municipi. D’aquesta forma es sumen als 8 ja existents i permetran que els vilatans i vilatanes tinguin més a prop un d’aquests punts en cas de necessitat.

Aquests nous espais estan formats per papereres de les franges de paper i cartró, envasos i orgànica, que complementaran les papereres de resta. En alguns punts seleccionats també s’instal·laran papereres per al vidre. S’instal·laran a l’entorn d’equipaments públics i punts de gran mobilitat com places i zones de joc infantil. Amb aquest reforç s’arribaran als 20 jocs de papereres separades per franges al llarg del municipi. En un futur s’instal·laran més punts per a completar una xarxa que permeti tenir punts de reciclatge propers en tot el nucli urbà.

La instal·lació de papereres separades per franges de reciclatge a la via pública respon a la necessitat d’augmentar la recollida selectiva al municipi. Des de la posada en servei de la recollida porta a porta, el 27 de novembre de 2017, la taxa ha registrat un espectacular augment. Abans de l’adopció del nou model a Breda es reciclava menys del 35% dels residus, xifra que va arribar al 81% a finals de 2018. Ara, amb una xarxa significativa de papereres separades per franges de reciclatge a la via pública s’espera incrementar més aquesta taxa, amb el conseqüent benefici que pot aportar al medi ambient.