En les darreres setmanes s’ha dotat al Poliesportiu Municipal d’un nou equip de so. Quatre altaveus repartits al llarg de la pista milloren substancialment la qualitat sonora de l’equipament. Aquesta instal•lació augmenta les prestacions del Poliesportiu per a organitzar esdeveniments.