L’Ajuntament de Breda ha obert un tràmit d’informació pública per a que els afectats per l’expedient de recerca del camí de la font de la pintoresca. Fins el 5 de juny, data de finalització del termini, els afectats podran al·legar per escrit el seu dret davant la corporació, acompanyant el text amb els documents en els quals fonamenten les seves al·legacions.