Jornades a càrrec d’AIRA & PRUNÉS ASSESSORS per facilitat la presentació de Declaracions informatives i l’Impost de Societats.