El director del Museu Municipal Josep Aragay, Xavier Castanyer, ha publicat en les darreres dates un llibre on repassa la faceta de teoritzador i defensor del Noucentisme que va tenir Josep Aragay, qui va ser un dels seus màxims exponents. Josep Aragay. Articles de combat a la premsa Noucentista (1915-1934) és el resultat de la investigació de Castanyer, qui ha recopilat i analitzat més de 30 textos publicats per Aragay amb l’objectiu d’infondre els valors ètics i estètics del Classicisme -un dels pilars fonamentals d’aquest moviment cultural i ideològic- contràriament a altres corrents. Castanyer ha analitzat i posat en context en el marc general de l’art català contemporani i del període del Noucentisme en particular aquests textos “de combat”, que es poden trobar a la segona part del llibre amb l’objectiu de posar l’obra teòrica d’Aragay a l’abast de qui ho llegeixi.

En aquest llibre es poden trobar articles, assaigs, crítiques d’art o textos de conferències, entre d’altres, que Aragay va realitzar entre 1915 i 1934 i que van aparèixer en publicacions de l’època com Vell i Nou, La Revista, La Veu de Catalunya o Mirador. A més de difondre i defensar els postulats i valors ideològics del Noucentisme, Aragay també va combatre els artistes de la generació anterior, formada majoritàriament per modernistes, romàntics i acadèmics, així com els moviments vanguardistes del moment com eren el futurisme i el cubisme. Aquest paper va posicionar Aragay com un dels autors més bel·ligerants del Noucentisme. Alguns d’aquests textos van ser escrits a Breda i són de temàtica bredenca.

Entre aquest compendi de més de 30 textos s’hi poden trobar els dos assaigs principals de Josep Aragay:  La pintura catalana contemporània, la seva herència i el seu llegat (1916) i, sobretot, El Nacionalisme de l’Art (1920), les transcripcions de dues conferències que van esdevenir programàtics i envoltats de polèmica.

Josep Aragay. Articles de combat a la premsa Noucentista (1915-1934) ha estat publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat i finançat per l’Ajuntament de Breda i la Diputació de Girona. Es pot trobar a una extensa xarxa de llibreries del territori i també al Centre Cultural Els Forns i el Museu Municipal Josep Aragay. El passat divendres 9 de setembre Xavier Castanyer va presentar el llibre al mateix Museu Aragay en el marc de la Festa Major d’enguany.