Infografia línia d’ajuts a persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària: AJUTS PERSONES ERTO

Infografia línia d’ajuts al treball autònom: AJUTS PERSONES AUTÒNOMES

La Generalitat de Catalunya obre durant la setmana del 15 al 19 de febrer tres noves línies d’ajuts per a fer front a les conseqüències econòmiques de la Covid-19 i el manteniment de de l’activitat econòmica i d’autònoms i empreses.

El primer dels ajuts es dirigeix a petites empreses, microempreses i cooperatives i té com a objectiu mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO. Es tracta d’una quantia de 2.000€ per treballador en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener, fins a un màxim de 30.000€ per beneficiari. Les empreses que rebin aquest ajut hauran de mantenir a data de 31 de desembre de 2021 el mateix número de treballadors que tenia a 31 de desembre de 2020. En cas d’incompliment per part del beneficiari la subvenció quedaria revocada i hauria de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, així com els interessos de demora corresponents. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 15 al 22 de febrer. Per a més informació i accedir al tràmit feu clic aquí.

Les persones amb ingressos baixos afectades per un ERTO durant el mes de desembre de 2020 o amb contracte fix discontinu i beneficiàries de la prestació extraordinària poden optar a una altra línia d’ajuts. La quantia de l’ajut és indeterminada i s’estudiarà cas per cas, donant prioritat a les rendes més baixes. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 15 al 25 de febrer. Per a més informació i accedir al tràmit feu clic aquí.

La tercera línia d’ajuts va destinada a persones autònomes. Per a obtenir l’ajuda cal estar en situació d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021 i mantenir l’alta com a mínim fins el 28 de febrer d’enguany. També hauran d’acreditar una base imposable de l’IRPF inferior a 35.000€ durant l’exercici fiscal 2019 i un rendiment net de l’activitat inferior a 17.500€ durant l’any 2020. La quantia de l’ajut és de 2.000€. El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert del 19 al 26 de febrer. Per a més informació i accedir al tràmit feu clic aquí.