Aquest dilluns s’ha incorporat un nou agent a la Guàrdia Municipal de Breda,  ampliació que cobrirà la necessitat de reforçar els torns de treball del cos de vigilants municipals. Amb aquesta nova incorporació la Guàrdia Municipal de Breda està formada per 8 agents. D’aquesta forma es facilitarà que els agents puguin fer els torns de treball en parelles, fet que augmenta la cobertura de la vigilància al municipi. La nova composició del cos obre més possibilitats al cos d’agents per a complementar el servei de vigilància amb altres serveis, com campanyes de conscienciació a la ciutadania, tals com educació viària, bon ús dels equipaments i instal•lacions o comportaments cívics, entre d’altres.