Aquest dimecres el Conseller de Salut, Antoni Comín, ha presentat el nou indicador socioeconòmic i model d’assignació de recursos de les Àrees Bàsiques de Salut a Catalunya. Aquest indicador segueix uns criteris socioeconòmics més concrets que els actuals. Segons aquest nou mètode de càlcul, l’Àrea Bàsica de Breda-Hostalric és prioritària en el nou model d’assignació de recursos i entra dins de la dotació extra de 65 milions d’euros que tindrà lloc en el període 2017-2021, dels quals 13 s’assignaran el proper any. Aquesta partida es destinarà a les 180 ABS en les que hi ha un dèficit de recursos segons el nou barem. Dins d’aquestes s’han establert 40 de prioritàries, entre les que es troba l’ABS de Breda-Hostalric, considerada una de les cinc àrees més desfavorides de la demarcació de Girona, i per tant, proritària en la nova assignació de fons.